Ecuador och Galapagos 23/2-13/3 2014.

Det här är en berättelse av vad vi hade för oss i Ecuador och Galapagos i februari – mars 2014. Reseberättelsen är en kombination av vad olika deltagare sagt och skrivit. Förhoppningen är att berättelsen både skall vara en korrekt beskrivning av vad vi upplevde och fungera som ett sätt att komma ihåg alla namn på platser och aktiviteter. Namnen på deltagarna har tagits bort förutom för dem som arbetade med resan. Om det finns publikt material från resenärer eller andra källor länkas de in i texten där materialet passar.

Tidigt en februarimorgon beger sig alltså en grupp skandinaviska resenärer till flygplatser i Sverige och Danmark för att åka via Amsterdam till Ecuador. Där skall de resa tillsammans och lära känna varandra och ett land under nästan tre veckor. Här följer berättelsen om vad de upplevde, var de var och hur allting gick. Den som vill kan därför följa med på resan i efterhand och lära sig om platserna som besöktes. Historien innehåller även länkar till mer information om mycket av det som passeras och det finns bilder från det mesta som beskrivs.

Med hjälp av publiceringsdatumen går det att se när vi besökte vilken plats.