Filippinerna 10-26/3 2013.

Här följer en berättelse i dagboksform om en resa till Filippinerna i mars 2013. Resan var helt ny och förväntningarna var därför blandade. Hur det gick dag för dag kan den som vill läsa på sidorna här nedanför. Reseberättelsen är en kombination av vad olika deltagare sagt och skrivit. Förhoppningen är att berättelsen både skall vara en korrekt beskrivning av vad vi upplevde och fungera som ett sätt att komma ihåg alla namn på platser och aktiviteter. Namn på deltagarna har tagits bort förutom för dem som arbetade med resan.

Tidigt en marsmorgon beger sig alltså en grupp skandinaviska resenärer till Stockholm för att åka till Filippinerna med Qatar Airlines. De skall lära känna varandra och ett land. Här följer berättelsen om vad de upplevde, var de var och hur allting gick. Den som vill kan följa med på resan i efterhand och lära sig om platserna som besöktes. Historien innehåller även länkar till mer information om mycket av det som passeras och det finns bilder från det mesta som beskrivs. Om det finns publikt material från resenärer eller andra länkas de in i texten där materialet passar.

Historien bör även vara användbar för den som var med på resan och vill visa sina vänner vad som hände.

Med hjälp av publiceringsdatumen går det att se när vi besökte vilken plats.