Laos och Kambodja 13/11-10/12 2013.

Här följer en dagbokshistoria om en resa som började i Luang Prabang i Laos och slutade i Phnom Penh i Kambodja. Resegruppen delades i Phnom Penh när några åkte hem och andra stannade för några lugna dagar i Sihanoukville. I historien finns länkar till information om platser som besöktes och bilder från bland annat de händelser som beskrivs.