Smakresa till Rumänien 26/10-2/11 2014.

Här följer en dagbokshistoria om Smakresan till Rumänien i oktober-november 2014.