Mayrhofen, Österrike 19-27/7 2013.

Här följer en berättelse om hur sex svenskar vandrade i bergen nära Mayrhofen i Österrike. De fick viss förstärkning av en rumänska som höll efter vår ende reseledare. Få i gruppen hade träffat varandra förut och följande sidor hoppas visa vad som kom av det. Berättelsen är baserad på dagböcker, resenärers kommentarer och det program vi försökt följa.