Sakura Guesthouse, Luang Prabang, Laos.

Det här är ett enkelt gästgiveri med ett bra läge i Luang Prabang. Här kan du hitta billiga rum men innan du accepterar ett bör du titta på det för alla är inte trevliga. Har du otur måste du bråka med ägarinnan för att få det bra. Rekommendationen skulle vara att boka få nätter här intialt och sedan boka fler på plats om du vill stanna.

Sakura Guesthouse
Phamaphapasaman Road
Ban Viengkeo, Luang Prabang
Laos
Tele/Fax: +-(0)71-213026
Mob: +-(0)20-2473881
E-post: sakura_lpb@yahoo.com