Kulinariska Kroatien, 1-5/6 2015.

Berättelsen som följer nedan handlar om en kort resa i norra Kroatien. Resan ville på ett snabbt och intensivt sätt berätta om traktens gastronomi och kultur.