Sworn Virgin av Elvira Dones

Det här är en mycket lättläst bok om ett ämne som man inte hör talas om i Sverige. En ung kvinna svär att förbli oskuld och att leva som man för att det skall fungera med traditionerna i nordöstra Albanien och för att hon inte vill leva som en mans tillgång. Boken är intressant och har en historia som berättas på ett filmiskt sätt och med en ökande hastighet. Att svurna jungfrur är ett bekant fenomen i Albanien och att det finns liknande scenarier i andra länder gör historien än mer aktuell. När du läst klart den här boken vill du förmodligen läsa mer eller se filmen som gjordes baserad på Elviras text.

Sworn Virgin (Svuren Jungfru)
275 sidor, And Other Stories förlag, 2014
Författare: Elvira Dones
ISBN 9781908276681