Ferdowsi Hotel, Teheran, Iran.

Bredvid huset där det iranska Inrikesministeriet ligger och nära glasmuseet hittar du Ferdowsi Hotel. Det är ett hotell som framför allt besöks av dem som kommer från museet eller ministeriet eftersom det har en stor daglig buffé i ett område där det finns få alternativ. Den buffén besöks även av lediga iranier med familj. I hotellet finns ett trådlöst nätverk och ett vackert receptionsområde. Bara en kort sträcka från hotellet hittar du den av Teherans marknader som gjort sig känd för att affärsmännen där ofta är från norra Iran.

Ferdowsi Hotel
Teheran
Iran
Tele: +9821-(0)61016, -66719991, -66719993, 66727026, -66727031
Fax: +9821-(0)-66711449
E-post: info@ferdowsihotel.com