Sport i Tikal

Minst en bollsport i Guatemala sägs ha haft regler som rimligtvis ändrade stämningen på planen något mot vad vi är vana vid. Sporten spelades för många hundra år sedan av två lag på den plan som syns på bilden. Besvärligheten i det här spelet var att det förlorande laget skall ha avrättats efter att matchen var slut. Om reglerna i verkligheten var så hårda vet jag inte men jag kan tänka mig att det i så fall försvårade nyrekryteringen en aning. Men man kan tänka sig att nya spelare mer kom från de många krig som var mellan de olika Mayastäderna här i Centralamerika än genom frivilliga anmälningar. Länken nedan ger ett exempel på hur fångar behandlades. I ett ruinområde som Tikal i norra Guatemala finns det många historier om hur byggnader och människor användes och ibland ändras de eller är osannolika. Därför är det bra att läsa på om resmålet före besöket och sedan försöka  skapa sig en uppfattning om vad man själv tror på. Tikal är en av djungelns grönska någorlunda väl dold pärla som ändå är lätt att nå. Att studera den in i minsta detalj rekommenderas varmt.