Rulers of Serbia

Rulers of Serbia av Mila Milosavljevic.

Den lilla boken “Rulers of Serbia” (Härskare över Serbien) är en lättläst liten bok på 147 sidor om personer som varit viktiga för den serbiska historieskrivningen. Boken är indelad i två delar där den första är skriven med cyrilliska bokstäver och har bilder och den andra använder det latinska alfabetet. Den är skriven av Mila Milosavljevic (född 1965) som tycks vara en historieintresserad man med favoriter bland härskarna han beskriver. Av och till dyker formuleringar upp som gör det lätt att förstå vilka personer som imponerat mest på Mila. Texten nämner ibland händelser som främst de med kännedom om serbisk historieskrivning känner till och dessa kan förvirra, men de är samtidigt en bra början för den som vill gå mer på djupet. I de två delarna finns härskarna beskrivna en och en på några få sidor. Det gör persongalleriet lättöverskådligt även om herrarna inte står i kronologisk ordning. Någon kvinnlig härskarinna finns inte med men man får intrycket att flera av härskarnas fruar varit viktiga gestalter för landets utveckling. Innehållsförteckningen gör boken lätt att använda i vilken ordning som helst. Den är utgiven år 2010 och är förmodligen svår att få tag på utanför Belgrad.

Rulers of Serbia av Mila Milosavljevic
ISBN 978-86-914057-0-0
Förläggarens telefonnummer: +381-(0)61-6929152