Decebal från Sarmizegetusa

Den som är intresserad av historia, och då speciellt äldre sådan, bör ta sig till Sarmizegetusa i Rumänien. Jag menar inte byn utan det som en gång var Dakernas huvudstad. Att ta sig till resterna av staden kan vara ett omak men om du hittar en by där det finns en byst med Decebal vet du att du är på rätt väg. Decebal betyder ‘stark som tio män’ och blev den dakiske kungens namn efter att han  besegrat en av romarnas legioner. Senare belägrade näste romerske kejsare, Trajanus, Sarmizegetusa i tre år innan staden kunde besegras. Det är bland annat dessa krig som beskrivs på Trajanuskolonnen i Rom (och dess kopia i Rumänien). Platsen är numera ganska övervuxen men det är fantasieggande att upptäcka allt som ännu inte frilagts. Du blir säkerligen ensam i efterforskningarna och kan därför ägna hur mycket tid du vill till att hitta Dakiska eller romerska rester. Om du har ett tält med dig kan du sova över i eller bredvid ruinerna. Här är det lätt att föreställa Dakerna när de tillbad det för dem heliga berget i närheten. Vyn över det är bedårande. Att romarna tog makten syns också tydligt i resterna av romerska byggnader. Besökare som är bättre pålästa än mig brukar imponeras av den med stenar belagda vägen ner till stadens kyrkliga delar. Utöver det är det svårt att inte bli fundersam över hur romarna kunde påverka Rumänien så mycket på de 164 år de hade makten i landet som de faktiskt gjort. Rumänska är till exempel fortfarande det enda latinska språket i ett annars slaviskt område. Åk till Sarmizegetusa och ta reda på de svar som kan finnas där. (8/3-09)