Artiklar i Minor

+

Cope, Vientiane, Laos

LDPA betyder Laos handikappades organisation och den är helt baserad på medlemsavgifter. I centret som finns på adressen nedan visas många skrämmande historier som ofta har med minsprängningar att göra. […]