Artiklar i Föräldralösa barn

+

Kichwamba Orphans Development Centre, Rubirizi, Uganda

Kichwamba Orphans Development Centre har startats av Kyagaba Edison som nu driver projektet. Han han har höga mål och många visioner om hur det skall kunna bli bättre för barnen […]