Öl och Sightseeing i Bukarest

Artiklar i Romania

+

Saxisk befäst kyrka

Någon kilometer utanför Sibiu på den Transylvanska högplatån finns ett litet samhälle som heter Cisnadioara. I bebyggelsens centrum finns en kulle med en gammal vacker befäst saxisk kyrka. Ganska få […]

+

Poienile Izei.

Maramures består huvudsakligen av fyra dalgångar. En av dessa heter Iza och i den finns en liten stad som delvis fått sitt namn av dalen. I Poienile Izei finns en […]