East Africa av Fitzpatric, Ham, Holden och Starnes

Den här boken går systematiskt igenom flera länder i östra Afrika och vad du bör se i dessa länder. Längden på kapitlen är mycket skiftande och informationen räcker för att du skall kunna ta dig fram genom länderna på ett bra sätt. Tänk dock på att många använder samma bok och att det därför är bra att jämföra med andra guideböcker.

East Africa
Mary Fitzpatric, Anthony Ham, Trent Holden och Dean Starnes
2012. Nionde upplagan. Original 1987. 686 sidor.
ISBN. 978-1-74179-672-8
Lonely Planet.