The Ravens. Pilots of the Secret War of Laos. Av Christopher Robbins

Christopher har skrivit en insiktsfull, lättläst och intressant bok om en del av Laos historia som är svår att ta sig an. Ämnet är USA:s hemlighetsfulla bombningar av Laos i samband med Vietnamkriget. Berättelsen är krass, destruktiv och nischad. Läs den här boken efter att du redan skaffat dig kunskap om konflikterna i området.

The Ravens. Pilots of the Secret War of Laos.
Christopher Robbins.
2000. Sjätte upplagan. Original 1988. Bangkok. 455 sidor.
ISBN. 978-974-8303-41-3
Asia Books
E-post: information@asiabooks.com