Gracanica Monastery av Desanka Milošević.

Gracanica Monastery av Desanka Milošević.

Häftet har undertiteln “Det serbiska ortodoxa klostret Gracanica” och handlar om ett av de mer omtalade klostren på Balkan. Byn Gracanica ligger i utkanten av Pristina, Kosovo, och bebos till stor del av serber. Nunneklostret är omgärdat av en mur med taggtråd och det har figurerat mycket i den serbiska historieskrivningen. Utanför finns en skylt som säger att den serbiska staten skyddar klostret men det har inte alltid räckt. Även svenska FN-trypper har vaktat klostret under orostider. Häftet om klostret är skrivet på ett hängivet språk som riktar sig till personer som redan kan mycket om serbisk- och kristen historia. När klostrets många fresker förklaras sker det ofta med en hänvisning till en hel bibelhistoria. Den som inte kan sina bibelhistorier tycker förmodligen att förklaringarna är torftiga medan den med motsatta förutsättningar har lätt att förstå vad Desanka pratar om. För personer intresserade av serbisk historia och då främst storhetsperioden på 12-1400 talen kan det här häftet användas som komplement till övrig litteratur. Det avslutande släktträdet över Nemanja-dynastin (som tagits från klostret Visoki Dečani) är användbar för att placera de olika härskarna rätt i tid. Beskrivningarna av freskerna är också användbar i andra kloster eftersom ungefär samma historier är återkommande.

Gracanica Monastery av Desanka Milošević.
Säljs bara i klostret Gracanicas butik.