The Serbs av Tim Judah.

The Serbs av Tim Judah.

Boken “The Serbs” börjar med att Tim berättar historiskt om serberna från ett någorlunda neutralt men ändå serbdominerat perspektiv. Han går igenom de viktigaste händelserna och försöker att förklara deras bakgrund och vad de senare lett till. Efter att i första halvan ha arbetat sig genom historiken ägnas andra halvan av boken till händelser under konflikterna på 1990-talet. Dessa beskrivs, jämförs och analyseras. Det får till effekt att boken lätt uppfattas som två böcker i en och att den första halvans historiska vinkel behövs för att läsaren skall kunna ta till sig av resten av vad som berättas men att delarna även kan läsas separat, om man hittar gränsen mellan dem. Ett annat resultat av sättet att skriva boken på är att andra halvan har betydligt fler nutida hemska händelser som man får veta allt om. Dessa händelser utspelade sig ofta under den tid då Tim arbetade som korrespondent med bas i Belgrad. Boken är bra skriven trots att det är mycket som berättas och att flera historier är både detaljerade och hemska. Något som är mindre bra är att det ibland kan vara svårt att följa när vad skedde. Tim skulle ha tjänat på att vara lite mer frekvent med att repetera årtal och att vara mer försiktig med syftningar tillbaka till tidigare delar av texten. Ibland blir det lite rörigt men det är inget som gör boken svår att läsa eller dålig. De knappt 400 sidorna är intressanta och lärorika. Det här är en bok som fungerar för alla men är bäst för den som redan kan mycket om Balkans historia och nu vill repetera den samtidigt som kunskaperna kryddas med fler detaljer och analyser. Slutsatserna är intressanta och ofta inte riktigt som de som läst om händelserna i tidningar tänker.

The Serbs. Tredje upplagan.
Av Tim Judah
Utgiven År 2009 sb Yale University Press i New Haven och London.