Öl och Sightseeing i Bukarest

Reseberättelser

Indien 9 – 22:a februari 2019.

Följer du länken nedan hittar du en reseberättelse för vår fågelskådningsresa till Indien i februari år 2019. Det är en informationsspäckad skrift om ett område vi åker till varje år.

190209-22 Reserapport_Indien_fågel