Flugfiske i Kiruna

Reseberättelser

Georgien, Batumi 30/9 – 6/10 2018.

I slutet av september 2018 begav vi oss till Batumi i Georgien för att skåda fåglar. Vid den tiden migrerar många rovfåglar och de ville vi se. Rapporten om hur det gick finns här:

180930-1006 Reserapport_Batumi_fågel