Öl och Sightseeing i Bukarest

Reseberättelser

Dag 19 – Sverige.

Förseningarna i början av flygning höll tyvärr i sig. I högtalarna ombord säger de att flera av oss kommer att missa vårt anslutningsflyg. Resten får det en aning bättre eftersom de slipper en timmes väntan. Vi har fått veta att de som lämnade oss när vi åkte från Galápagos fick en väldigt invecklad färd hem och hoppas att vår inte blir lika svårbemästrad. De som förväntas missa nästa flyg samlas snabbt ihop av markpersonalen och tas till rätt ställe. Det går trots allt ganska smidigt. Övriga vandrar runt i Shipolflygplatsen till det är dags att ta plats i nästa flyg. Svårare flygningar än dessa hade vi kunnat få så vi är nöjda och glada. Vi hoppas träffa varandra igen och tänker med uppskattning tillbaka på alla nya vänskapsband och erfarenheter.