Flugfiske i Slovenien

Reseberättelser

Dag 4. Budapest.

Båten anländer tidigt till Budapest men tankar först på Buda-sidan, där borgen och Gellertbadet ligger. När vi så smått rör oss mot frukosten flyttas skeppet över Donau till Buda-sidan och vi får en mycket bra kajplats nära ett vågformigt köpcentrum och den omtalade saluhallen.

Vid kanten av köpcentret sitter vi snart i en buss tillsammans med lokalguiden Gabriella och chauffören Lauren. De kör oss längs kajen mot den gröna stålbron, Frihetsbron, och svänger där höger in på en bred gata. Gabriella förklarar vad vi ser. Saluhallen passerades på höger sida och snart även det som är Europas största synagoga. Gatan Andrassy byggdes som en länk mellan staden och en mässa men den tar oss nu fram till hjältarnas torg. Gabriella beskriver det vi ser på det som är vår högra sida. Här åker vi två varv runt statyerna för att alla förklaringar skall hinnas med. På tillbakavägen handlar berättelserna om Ungerns sociala frågor samt om de olika husen vi ser på vår nya högra sida. Ett av husen har hört till säkerhetspolisen och hon kallar det för ”järngardinerna”. Det är gråblått. Jalusierna för fönstren är halvt neddragna och nu är det ett museum.

När vi åkt över Elisabeth-bron är vi snart uppe på Slottsbacken. Vi anländer samtidigt som flera andra bussar och det blir nästan direkt ett myller av folk. Att det finns en toalett i brofästet som vi först passerar ställer till det ännu mer och Gabriella går fortare än vad som passar oss men idag fungerar hörsnäckorna och vi hör det mesta. Vid kyrkan som står vid det som kallas för fiskmarknaden skiljs vi åt och flera av oss hamnar på cafeer med namn som vi inte har helt lätt att uttala som Rozswurm Cukrászda. Från slottskullen åker vi till Gellerthöjden och ttitar ned mot vårt skepp och på vyn över Budapest. Ljuset är fint och vi tar många kort.

Efter lunch har vi inget gemensamt program men vädret är som en svensk högsommardag och vi ser gott om flanörer klädda i t-shirt och jeans gå förbi båten så det kommer att bli bra ändå. Sent finns musik och små tilltugg på skeppet för den som inte är i staden.