Flugfiske i Kiruna

Reseberättelser

Costa Rica 17/1 – 1/2 2019.

Precis som varje år ordnade vi en fågelskådarresa till Costa Rica i början av 2019. I filen nedan hittar ni en berättelse om vad vi gjorde på resan och vad vi såg.

190117-0201 Reserapport _CR_fågel