Öl och Sightseeing i Bukarest

Reseberättelser

Dag 2. In mot Laos.

I en bar i Laos.

Dag två på resan.