Öl och Sightseeing i Bukarest

Resmål

Slovenien

Slovenien är det framgångsrika landet på västra Balkan. Den som vill skaffa sig god tillgång till marknaden i resten av regionen bör därför ha en tydlig plan för Slovenien.

Vårt arbete i landet började för många år sedan och har under årens lopp framför allt fört oss till filmbranschen företag som främst lever på internet och turism. Vi håller oss kontinuerligt kopplade till olika initiativ i landet och söker givetvis alltid möjligheter till att arbete med fler.