King of Kings av Asfa-Wossen Asserate

Vill du veta något om Haile Selassie I:s liv och tid från att han föddes som pojken Tafari, som senare fick titeln Ras, fram till hans fall är det här en mycket bra bok. Genom att Asfa-Wossens far arbetade med Haile Selassies hov har författaren haft god tillgång till material som i bästa fall är mycket svårt för andra att komma åt. Han har gjort ett gediget arbete och lämnar gott om källor för den som vill kontrollera vad han skriver. När det han säger kommer av egna minnen är han tydlig med vad som är vad. Boken är lättläst, intressant och bra. Den ger en bra inblick i en viktig del av Etiopiens historia.

King of Kings, The Triumph and Tragedy of Emperor Haile Selassie I of Ethiopia.
Asfa-Wossen Asserate
2015. Original 2014. London. 374 sidor.
ISBN 978-1-910376-14-0
Haus Publishing