Iran 26/9 – 15/10 2015

På följande sidor finns en berättelse om vad en grupp svenska resenärer gjorde och upplevde i Iran.