Resmål

I den här sektionen finns berättelser om platser vi besökt. Informationen kompletterar den i reseberättelserna och bilderna där. Tanken är att den som vill skall kunna skaffa sig en bra bild och mycket information om de resmål som beskrivs.