The Tunnels of Cu Chi av Tom Mangold och John Penycate

Titeln på den här boken syftar på de tunnlar under jord som vietnameser först använde för att bekämpa den franska kolonialmakten. När USA tagit över Frankrikes problem i Vietnam och förvärrat dem gjordes tunnelsystemen större. Den här boken berättar mest om de så kallade tunnelråttorna. De var småvuxna soldater i den amerikanska armén och de hade som uppgift att gå in i tunnlarna. Boken berättar från ett perspektiv som är nära dessa tunnelråttor. Historierna är hemska och de flesta av soldaterna dog i tunnlarna. Boken berättar om olika hemska sätt som folk dog på i tunnlarna. Det är en skrämmande men intressant bok.

Cu Chi är en av de yttre förorterna till Ho Chi Minh City (Saigon) och här hade fransmännen koloniala odlingar. Det finns fler tunnelsystem i Vietnam än dessa men de vid Cu Chi är mest kända.

The Tunnels of Cu Chi
Tom Mangold och John Penycate
Utgivningsår oklart. New York. 278 sidor.
ISBN 0-425-08951-7
Berkley Books.