Rumänien och demokratins förutsättningar av Irene Nilsson.

Vill du förstå dig på Rumänien är detta en mycket bra bok. Den är skriven för akademiker men på ett smidigt språk som alla lätt kan ta till sig. Boken är indelad i fyra sektioner och de innehåller totalt 24 kapitel. Dessa kapitel går att läsa var för sig eller alla i kronologisk ordning. Man kan också lätt läsa in sig på bara en del av allt det boken avhandlar. Irene Nilsson har lyckats bra med att på drygt 400 lättfattliga sidor ge en bra grund att stå på för den som undrar något om det nutida Rumänien. Största nackdelen med den här boken är att den förmodligen är svår att få tag på.

Rumänien och demokratins förutsättningar
Irene Nilsson
Carlssons Bokförlag, 2002.
ISBN 91-7203-449-1 och 9789172034495.