Resevillkor

Resevillkor

Arrangör
Arrangör är Karlmark International, nedan kallad KI. Resegaranti finns i det företaget men resor säljs även under namnen Birdsafarisweden, Smakresor och Gräsrötter AB.

Anmälan och handpenning
En bokning är bindande när bokningsavgiften är erlagd. När den betalas är upp till resenären men plats på resan fördelas i förhållande till när pengar når KI. Bokningsavgiften är att uppfatta som att resenären accepterar resevillkoren.
Sker bokning senare än när resten av gruppen betalt resans hela kostnad behöver betalas hela beloppet för resan betalas.

Flyg
De flesta av resorna exkluderar flyg men vi hjälper gärna till med det mot separat debitering. Se program för resorna och reseschema för information om vilken resa som inkluderar flyg.

Slutbetalning
Slutbetalning skall var KI till handa senast 30 dagar före avresan om inte annat avtalats.
Resedokument levereras till kund cirka 10 dagar innan avresa.

Ändringar
För ändringar som görs av kund i befintlig bokning har KI möjlighet att debitera de kostnader som då uppstår men minst 250 kr.

Avbeställningsskydd
Avbeställningsskydd ingår ej i resan.

Reseförsäkring
Resenären ansvarar för att giltig reseförsäkring finns under resan.
Den som redan har ett reseskydd i en hemförsäkring eller i annan försäkring kan komplettera denna med tilläggsförsäkring. KI rekommenderar att i första hand se över hemförsäkringen.

Resenärens kontroll av färdhandlingar
Resenären ansvarar för att kontrollera färdhandlingarna. Eventuella felaktigheter ska meddelas omgående och skriftligen.
Muntliga löften av bokningspersonal skall vara skriftligt bekräftade för att vara giltiga.

Flygresor
Flygbiljetten är personlig och kan normalt inte överlåtas till annan person.
Flygresan kan endast utnyttjas på de dagar som står i flygbiljetten.
Kunden har ett ansvar att omgående kontrollera färdhandlingar när de levererats.

Incheckning
Resenären har ett ansvar att ta reda på vilka incheckningsregler som gäller för respektive destination och flygbolag.

Bagage
Olika bagageregler kan gälla för olika länder och destinationer. Resenären kontrollerar respektive flygbolags regler innan avresa.

Pass och visum
Resenären ska ha pass med giltighet sex månader efter avslutad resa samt ansvarar för att vid bokningen skicka en kopia på passets fotosida till KI och att stava sitt namn korrekt.
Till vissa destinationer krävs visum. Dessa är ej inkluderade i resans pris om inte programmet säger annat.
Resenären ansvarar för att vara informerad av de visumregler som gäller i respektive land som ska besökas.

Hälsa
Många av våra arrangemang innefattar någon form av fysisk aktivitet. Det ligger på deltagarens ansvar att rådgöra med läkare, i god tid före avresa, angående sin fysiska status. KI tar inget ansvar för uppkomna skador eller sjukdomar som medfört att deltagaren inte kunnat genomföra arrangemanget p g a skador eller sjukdomar.

Viktig information
KI ansvarar inte för de olägenheter, kostnader eller skador som kan uppkomma under resans gång.
Företaget är heller inte ansvarig för de fall av överbokningar, förseningar, inställda flyg, ändrade ankomst- och avgångstider, ändrade destinationer, valutakursförändringar, farsoter eller annat som sker.

Avbokningar
Avbokning av beställd resa skall göras omgående och skriftligen hos Karlmark International.
Kund avbokar mer än 42 dagar före avfärd: Anmälningsavgiften är förverkad
Kund avbokar 42-25 dagar före avfärd: Anmälningsavgiften och 50% av resans pris är förverkad.
Kund avbokar senare än 25 dagar före avfärd: 100 % av inbetalningarna är förverkat.

Resenären ansvarar för om myndighet eller myndighetsbeslut ställer in en en resa. Då är inbetalningar förverkade enligt samma mönster som om kund själv avbokat resan.