Tyskt och kolonialt i Guatemalas molnskogar

Staden Cobán är huvudstad i den höglänta del av Guatemala som ligger vid Cahabónfloden och som kallas Alta Verapaz. Vid en första anblick ger staden ett aningen luggslitet intryck men sedan börjar man upptäcka ett centrum med vackra blandningar av kolonial och Guatemalansk arkitektur omgivna av traktens berg. Gräver vi lite djupare märker vi snart att Cobán även färgats mycket av de tyska immigranter som bjöds in hit under andra hälften av 1800-talet för att bland annat bygga upp landets kaffeindustri. Tyskarna var få till antalet men har betytt otroligt mycket för landets utveckling och ekonomi. Vid världskrigen ville amerikanerna bryta kopplingen mellan Tyskland och Guatemala och det fick till effekt att Guatemalas ekonomi gick i botten och till sist att landet kastades ut i 36 år av inbördeskrig. Freden signerades på 1990-talet i Oslo och Stockholm. Cobán är fortfarande en av de Guatemalanska städer som har störst tyskättad befolkning även om delar av den nu flyttat till Tyskland och flera tyska kaffeplantager beslagtagits och gjorts om till måttligt produktiva kooperativ. I större delen av Guatemala odlas det högkvalitativa Arabicakaffet inpå husknuten. Cobán är inget undantag men här är odlingen inte helt oproblematisk eftersom bergen  medför mycket regn och kyla och att kaffeträdets bönor därför mognar ojämnt. Det får till effekt att skörden måste ske i omgångar, vilket i sin tur kräver att ett större manskap anställs under längre tid. Eftersom regeringen sett till att lönerna till arbetarna höjts kraftigt har många kaffeodlare övergått till skogsbruk, kardemumma eller macadamia. Vid den södra utfarten från staden finns även en före detta kaffefarm som nu blivit en vacker orkidéodling. I trakten finns goda möjligheter till organiserade vandringar genom molnskogar och till bergsbyar, men på dessa bör du vara beredd på både regn och kyla. Cobán är också ett av norra Guatemalas nav för mer äventyrliga sporter som bergsklättring och speleologi. Bara att ta sig in till centrum, som ligger på en kulle, tycker en del ger en fullt tillräcklig dos bergsklättring. Att staden i sig ligger på 1320 meters höjd påverkar säkert också situationen. Cobán ligger inte vid de vanliga turiststråken men har goda möjligheter till intressanta och oförglömliga upplevelser.